Landsbergs plass

I eldre tider var Festningsgata sammenhengende bebygd på to sider. I april 1849 brant hele den søndre husrekka av Festningsgata. Ved reguleringen etter denne brannen ble et par tomter ikke bebygd. Dette danner i dag Landsbergs plass.

Navnet kommer fra Oberstløytnant Barthold Nicolai Landsberg. Landsberg var født i Holsten i 1668 og hadde vært i både fransk og dansk-norsk tjeneste før han i 1716 ble beordret med sine kompanier til å unnsette Fredriksten. Han ledet de voldsomme kampene i Borgerskansen den 4.juli i 1716 og ble i 1717 forfremmet til Kommandant på Fredriksten. Denne stillingen innehadde han da også i desember i 1718 når Karl den XII med rundt ni tusen mann beleiret byen. Han sto da på nytt overfor en håpløs oppgave, men takket være kulen som drepte svenskekongen, gikk Landsberg ut av kampene som landshelt.

Landsberg ble etter dette forfremmet til generalløytnant og ble i 1720 utnevnt til kommandant i Fredrikstad. Han dør i Fredrikstad i 1740, men er gravlagt i kjelleren på Immanuels kirke.

 

Denne plassen, for ikke å si gatekrysset, er Landsbergs plass.