Lavendelstredet

Lavendelstredet ligger på Sørhalden og går fra Pyntestredet for så å munne ut i Sølvgata i en smal prang. Navnet er helt tilbake til 1767 og er nok lånt fra København.

 

Bildet viser den smaleste delen av Lavendelstredet - før det munner ut i Sølvgata.

 

 

 

Foto: SW 22.februar 2003