Morianstredet

Morianstredet går fra Moriangata til Peder Colbjørnsens gate. Navnet Morian henspeiler på Henrik Morian og postverket. Henrik Morian var en hollender som fikk det kongelige privilegium å lede postvesenets første 20 år i Norge. Dette fikk han den 17.januar 1647 og denne datoen regnes også som Postverkets stiftelsesdag. Hvorfor så denne hedringen av postverket og Morian her i gamle Fredrikshald. Jo, starten til det hele begynte her i Halden. Hannibal Sehested, som da var stattholder i Norge, kalte 5.oktober 1645 inn til et stendermøte på Os gård her i Halden. Dette møtet var med på å legge starten til at postverket ble opprettet i Norge.

Ikke bare Moriangata er med på å hedre disse personene og postverket i Halden. Vi har også nabogata Moriangata og Hannibal Sehesteds gate på Os.