Olav V's gate

Olav V's gate er et forholdsvis nytt gatenavn i Halden. Gata går fra Kongens Brygge til Bybroa. Denne korte strekningen har vært igjennom mange navneskifter. Dagens navn har gata kun hatt fra ny gangbro over elven Tista ble åpnet 1.januar 2000. Fra 1964 og frem til 2000 var strekningen en del av Storgata.

Før den store saneringen som fant sted i dette området i forbindelse med bygging av ny bybro i 1964, var denne strekningen delt i to. Adelgata gikk den gangen fra Johan Stangs plass og helt fram til Ohmes plass. Denne var selvfølgelig meget smalere enn i dag, men følger vi den østre husrekken på strekningen så gir denne et korrekt utgangspunkt.

Fra krysset med Adelgata og ned til Kongens brygge gikk den gang Thomas Stangs gate.

Går vi enda lenger tilbake i tid, så het strekningen fra der Adelgata slutter i dag og frem til Ohmes plass Kirkegata.

Selve navnet gata har i dag trenger vel ikke noen forklaring. Det er selvfølgelig "folkekongen" fremfor noen, Olav den V som her blir hedret.