Peder Colbjørnsens gate

Peder Colbjørnsens gate går fra Torget og opp mot Fredriksten festning. Dette navnet har gata hatt siden 1878. Tidligere het gata Rådhusgata. Byens rådhus som brant i 1855 lå fremme på torget i flukt med denne gata. Da gata ikke lenger hadde noen forbindelse med rådhuset var Peder Colbjørnsens gate et bra valg. Huset til Peder Colbjørnsen lå nemlig der Olav V's gate 3 ligger i dag. For de fleste i dag kanskje mer kjent som Halden lysverkers kontorer eller Halden kommune sitt kemnerkontor.

Selv om Peder Colbjørnsen var en dyktig forretningsmann, er det nok ikke det han er mest kjent for i dag. Han kjempet ivrig imot svenskenes anfall av byen og hadde sin egen lille hær som han lønnet av egen lomme. Da Carl XII i 1716 hadde klar tå innta byen var det visstnok Peder Colbjørnsen som var opphavsmann for planene om å sette fyr på byen. Han gå også ordre om at hans hus skulle tennes på først. Byen kom i brann og svenskene måtte gi opp sitt angrep på Fredriksten. 330 hus brant ned i byen og disse ble taksert til 56.761 riksdaler. Så når alt kommer til alt så kan vi vel takke Peder Colbjørnsen for at vi har verset med, "Thi vi heller byen brente enn det kom til fall. Husker bare hva som hente ned på Fredrikshald", i nasjonalsangen vår.

Selv om Peder Colbjørnsen sine tap alene kom opp i 30.000 riksdaler så var det nok de som led større personlig tap denne innsatsen. De rike hadde store fine gårder, men de hadde også midlene til å bygge seg opp igjen. De virkelige heltene var nok de som før hadde lite, men etter brannen hadde ingen ting.

Peder Colbjørnsen dør 17.mars 1738, 55 år gammel. Han er en av fire personer som er gravlagt i kjelleren i Immanuels kirke.

Gaten og husene som ligger i denne er godt beskrevet i Erling Børke sin bok/hefte "Peder Coldbjørnsens gate, Fra byens torv til Fredrikstens port". (ISBN 82-990750-50-2-5)

 

Vis i kart