Porsnesbakken

Porsnesbakken går fra Laxegata til krysset Torgny Segerstedts gate / Tistedalsgata. Navnet kommer av at det i tidligere tider i dette området var en myr som ble kalt Porsnesmyra. På denne myra vokste, som navnet tilsier, myrplanten pors. Denne myrplanten ble bl.a. benyttet til ølbrygging. Inn til det ble vanlig med import av humle, hadde byen inntekter av denne planten.

 

 

Vis i kart