Skippergata

I dag tenker vel ingen på Halden som en sjøfartsby, men i siste halvdel av 1800 tallet var det kun Kristiania som hadde flere handelsfartøy enn Fredrikshald. På 1870 tallet var antall skip oppe i flere enn 130 stk.

Her innerst i havna var det et betydelig antall skippere som bygde sine hus. Derav kommer også navnet på gata.

 

Vis i kart

 

 

Skippergata strekker seg fra Johan Stangs plass til Tønne Huitfeldts plass. De fleste husene i Skippergata er gamle og godt restaurerte trehus og det er vel kun bygningen etter L.Røed skofabrikk og kirkebygget til adventistene som bryter det gamle fine miljøet som særpreger Skippergata og fortsettelsen av veien frem til Eskeviken.