Vaterlandsgata

Vaterlandsgata gikk opprinnelig fra Torgny Segerstedts gate til Hougens gate. I forbindelse med reguleringen av Østre tangent (nå Håkon VII's gate) ble husene i denne gata revet. Dermed gikk også selve Vaterlandsgata over i historien.

Navnet Vaterland kommer av det Nederlandske ordet water for vann, og betyr vel et vannfylt område. I dag er det ikke mye som tyder på at dette området er vannfylt, men i eldre tider gikk Osbekken åpen og delte seg i to løp ut mot elva. Et løp der vi i dag har Osbekkgata og et løp omtrent der Laxegata går i dag.

 

Bildet som må være tatt rundt forrige århundreskifte viser Vaterlandsgata sett fra Torgny Segerstedts gate. Det siste huset på venstre side av gata er den såkalte Fagerberggården. Dette var lenge det eneste huset på bildet som fortsatt eksisterte, men dette huset gikk med i en tragisk brann 8.mai 2009. De øvrige husene på venstre siden av gata er i dag erstattet av et stort kompleks med omsorgsleiligheter. Navet fra gate er bevart i og med at dette bygget går under navnet Vaterland.