Damstredet

Damstredet går fra Tistedalsgata til Nystredet og ligger, som navnet tilsier på Damhaugen. I likhet med navnet Damhaugen og Damhauggata kommer navnet fra den tiden gården Ebenzer, som lå der Porsnes videregående skole ligger i dag, hadde sin hage med dammer i dette området.

Området var ubebygd frem til grosserer Jens Olsen (1834 - 1915) kjøpte disse løkkene i 1860. Han la området ut til tomter og bebygde selv flere av tomtene.