Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Victor Christian Hjort Andersen

 

Fredrikshalds høiere Almueskole.

Overlærerne Victor Andersen og Ole Lund har erholdt et Aars Orlov for derefter at søge Afsked fra Skolen, naar Pensionsloven for Lærere er i Orden. Overlærer Andersen er født i 1825 og har været Lærer ved Skolen siden først i 50:Aarene. Overlærer Lund er født i 1829 og har været Lærer ved Skolen siden Midten af 1850:Aarene.

I Anledning af D`Herrer Lunds og Andersens Fratræden fra Skolen sees averteret i Kristianiaaviser to ledige Lærerposter ved Fr.halds høiere Almueskole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.03.2023 23:34