Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Ole Hansen Baastad

Erling Børke sine notater forteller dette om Ole Baastad.

 

Øvrige opplysninger:

Dødsfald.

At min kjære Kone, Marthe Marie, født Grue, der i 24 Aar som en elsket Ægtemage delede Livets Glæder og Sorger med mig, ved en stille Død, efter 18 Dages Sygeleie, overgik til et bedre Liv den 5te d. M. i en Alder af 42 Aar 9 Maaneder, efterladende 7 Børn der tilligemed mig, med Vemod beklage Savnet af en kjær Moder og Ægtefælle, det blev min sørgelige Pligt herved at bekjendtgjøre for fraværende Familie og Venner, om hvis Deeltagelse i min Sorg jeg er forvisset, uden derom at erholde Bevidnelse. Sex forudgangne Børn modtage hende i hiin Verden!

Frederikshald den 12te August 1827

Ole Baastad,
Kjøbmand.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.10.2023 13:54