Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Christian Magnus Zetlitz Bothner

 

 

Var eier av Urtegata 2, matrikkel 587 og 588, fra 1882 til 1887. Familien bor der ved folketellinga i 1885.

Var eier av Urtegata 3, matrikkel 589, fra 1899 til 1918. Familien bor her ved folketellingene i 1891, 1900 og 1910.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 29.03.2023 22:58