Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Johannes Caspersen Brevig

Erling Børke sine notater forteller dette om Johannes Caspersen Brevig.

Dødsfald.

Værftseier Johs. Brevig afgik Lørdag ved Døden efter nogen Tids Svagelighed og ca sex Ugers haabløst Sygeleie i en Alder af 52 1/2 Aar.

Et viksomt og energisk Arbiede, der til lige har havet sin Betydning for vor By, er ved johs. Brevigs Død nu afbrudt.

Værftseier Brevig var født i Soon 1839. Efterat have gjennemgaaet Hortens tekniske Skole arbeidede han ved Skibsbyggeri og kom i Sextiaarene hid som Mester for Georg Lorange, der dengang drev Skibsværftet paa Sørhlden. Da Hr. Lorange en Tid efter trak sig tilbage fra Forretningerne, overtoges Værftet af Brevig, der ialt har bygget syv større Fartøier; det sidste byggedes 1874. Efterat Skibsbyggeriet har ophørt, kjøbte Brevig to Dampskibe og anlagde en Slip paa Værftet, hvorpaa der ogsaa for et Par Aar siden indrettedes et mekanisk Verksted.

Afdøde har i flere Aard været Medlem af Byens Repræsentandtskab.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 31.01.2022 17:03