Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Olaves Brynildsen

 

Eier av matrikkel 303b, Gamle Sørhaugen 31, fra november 1893 til han dør i 1906.

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1857 til 1865, side 66 nr.61 forteller at leverandørhustru Gustava Brynildsen på Sørhalden dør 15.juni og begraves 19.juni 1865. Alderen er da oppgitt til 34 år. Dødsårsaken er "Døde paa Barselseng 6 Dage efter forløsningen.

 

 

Vi finner enkemann overlevarndør Olaves Brynildsen i Strandgaten i kirkeboken for Fredrikshald, for peridoen 1890 - 1906 side 113 nr.31, som død 26. april og begravd 2. mai 1905. Dødsårsaken er av dr. Ording oppgitt til rosenfeber m.m. I følge samme kirkebok var van født i Rokke i 1831.

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.03.2023 16:36