Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Anton Marinius Christensen

 

Eier av matrikkel 31, Borgergata 8, fra mai 1865 til desember 1884.

Var nok også eier av matrikkel 799o1a4, Damhauggata 15, i flere år, men her er skjøtet først skrevet etter hans død, og datoen for kjøpet er ikke angitt.

 

 

 

Kjøbmand

Ant. Christensen

avgik ved døden iforgaars aften i en alder av 92 ½ aar. Like til paaske skjøttet han med usvækket interesse sin lille forretning i Damhauggaten. Han var sikkerlig landets ældste kjøbmand i aktiv tjeneste.

Avdøde var født i Drammen av forældrene skibskaptein Ole Henrik Christenson og Alette Clason. Oprindelig var Christensen sjømand, men gik i 1845 over til handelen og blev ansat først i Drammen, senere i Telemarken hos to brødre Wiborg, saa en kort tid hos svogeren Hvistendal i Tønsberg og derefter hos kjøbm. C.O. Lund som drev en betydelig forretning her i byen. 1852 begyndte han egen forretning her i byen som han siden har fortsat med.

Avdøde var anset for at være en særdeles flink diskemand og skjøttede han sine affærer med orden og omhu. Han har været sterkt religiøst interessert og har like siden sine yngre dage været et fremskudt medlem av metodistmenigheten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.08.2023 11:21