Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Anton Bernhard Colbjørnsen

Erling Børke sine notater forteller dette om Anton Bernhard Colbjørnsen.

 

Øvrige opplysnigner:

Kjøper matrikkel 391, Niels Stubs gate 1, i september 1838 og er eier av denne eiendommen resten av livet.

 

Fredrikshald 18de September 1888.

Dødsfald. Efter nogle faa Ugers Sygeleie er idag en gammel agtet Medborger, Gartner Anton Bernhard Colbjørnsen, vandret bort til et bedre Liv.

I mere end 50 Aar virkede han paa vort Sted; stille og bramfrit gik han frem i sin Livsgjerning, vindene derunder en talrig Venneskare og visselig ikke en eneste Uven. Til Tak for hans Gjerning og som Vidnesbyrd om Venskab feirede Medborgere i Vinter hans 50 Aars Jubilæum som Borger af vor By ved en Fest i Haldens Klub, efterat den gamle samme Dag var bleven overrakt den kgl. Fortjenestemedalje i Sølv og var bleven komplimenteret af Kommunestyrelsen. Det havde været hans Maal, udtalte den Afdøde ved denne Anledning, at vinde sine Medboreres Agtelse, og det kan man ved hans Grav med Sandhed sige, at han har gjort. Inden den Kreds, hvor han færdedes, vil gamle Colbjørnsen blive savnet og erindret.

 

 

Dødsfald. Gartner Anton B. Colbjørnsen afgik ved Døden efter et kort Sygeleie.

Den afdøde feirede i Vinter sit 50 Aars Jubilæum som Borger af Fredrikshald, ved hvilken Anledning han overraktes den kgl. Fortjenstmedalje i Sølv.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.03.2023 22:45