Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Johan Christian Conradi

Erling Børke sine notater forteller dette om Johan Christian Conradi.

 

Øvrige opplysninger:

 

Fredagen den 15de Februar førstkommende, Formiddag Klokken 10, afholdes paa Raadhuset en Skiftesamling i afgangne Postemester Conradis Dødsboe, hvortil Boets respective Arvinger, Creditorer samt øvrige Vedkommende indbydes at møde. De Fraværende antages at samtykke i hvad de Tilstedeværende beslutte.

Fredrikshald i den civile Skifteret den 24 Januar 1822

Heiberg Svensen

 

Att min kjære Datter Christiane Fredrikke forlod dette Timelige den 25de f. M., Kl. 5 om Morgenen, i en Alder af 19 Aar, og efter 3 Ugers Sygeleie, bekjendtgjøres herved sørgeligst for fraværende Slægt og Venner af hendes dybt bedrøvede Moder.

Frederikshald, den 28de Mai 1833.

Maren Cathrine Conradi,
født Haslund
.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 30.10.2023 20:09