Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Carl Adolph Dahl

Erling Børke sine notater forteller dette om Carl Adolph Dahls

 

Øvrige opplysninger:

 

Dødsfald.

At vor elskede Moder og Svigermoder, Fru Canselliraadinde Johanne Theodora Dahl, født Stang, efter faa Dages Sygeleie hensov den 19de dennes i sin Alders 55de Aar, undlade vi ikke med Vemod herved at tilmelde fraværende Familie og Venner.

Frederikshald, den 21de December 1835.

C. Dahl. - J. L. Frølich.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.11.2023 17:16