Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Anton Marinius Fagerberg

 

Kjøper matrikkel 799o1a4, Damhauggata 15, i juni 1888, enken og barne utsteder skjøte til Henry Christensen i april 1916, men alt tyder på at eiendommen var solgt til Christensen før Fagerberg dør. Christensen er oppført som eier av denne matrikkelen allerede i matrikkelen for Fredrikshald i 1901.

Kjøper matrikkel 655a, Torgny Segerstedts gate 10, i mars 1900. Døtrene Margit og Signe overtar eiendommen i mai 1923.

Kjøper i mars 1890 matrikkel 232b, Festningsgata 20, på tvangsauksjon. Enken selger eiendommen til sønnen Arne i september 1916. Denen gården gikk også under navnet "Fagerberg gården".

 

 

Min glas-, porcelæn- og Stentøiforretning

er tilflyttet Hr. Olaves Christiansens for. gaard ved Chatrineholms jernværk og anbefales til billige Priser.

Marinius Fagerberg

 

 

 

Kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 4 nr.11, forteller at gift mand Anton Marinius Fagerberg i Fæstningsgaden, dør 1.februar og begraves 8.februar 1907. Dødsårsaken er av dr. Vedeler oppgitt til apoplexia . I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald i 1847 og enken i 1866.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.08.2023 21:47