Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Jacob Funnemark

Erling Børke sine notater forteller dette om Jacob Funnemark.

 

Øvrige opplysninger:

 

Fredrikshald, 12 Marts

Trælasthandler Jacob Funnemark afgik ved Døden i gaar Aften Kl. 9.

Den Afdøde var Tirsdag i forrige Uge saa uheldig at falde paa Gaden og faa et slemt Benbrud; under Sygeleiet fik han en heftig Lungeinflamation, der igaar gjorde Ende paa hans Liv.

Funnemark, der i en Aarrække har drevet Trælastforretning her paa Stedet, var en agtet og dygtig Mand; han var tjenstvillig og hjælpsom som faa og var derfor en almindelig afholdt Mand. Han har indehavt forskjellige kommunale Tillidshverv i Fredrikshald og var Kommunerepræsentant, da han ifjor helt fraflyttede Byen og bosatte sig paa Gaarden Lie i Berg. Funnemark var ugift; hans Formue skal ifølge testamentarisk Disposition tilfalde hans herboende Søster.

Hr. Grosserer F.Funnemark, der i en Aarrække har drevet Trælastforretning her i Byen og derhos været meget benyttet i Kommunens Tjeneste, lige til han for kort Tid siden tog Bolig paa sin Eiendom i Berg, er iforgaars Aftes afgaaet ved Døden. I forrige Uge havde Afdøde det Uheld at falde paa det glatte Føre og brække Laarbenet. Under Transporten til sit Hjem udenfor Byen paadrog han sig en stærk Forkjølelse, der gik over til Lungebetændelse. - Afdøde var ugift.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.05.2023 19:01