Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Christopher Gedde

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Christopher Gedde.

Øvrige opplysninger:

 

Kirkeboken for Fredriskhald for perioden 1878 - 1889, side 72 nr.20, forteller at fru Katrine Emilie Gedde, født Wiel, gift med "ing.løjtnant og grosserer" Hans Christopher Gedde, dør 26.mars og begraves 31.mars 1888. Doktor Rasch oppgir dødsårsaken til "indeklemt brok". I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1824.

 

Kirkeboken for Fredriskhald for perioden 1878 - 1889, side 87 nr.96, forteller at "enkem., grosserer, fhv. insjiniørløjtnant" Hans Christopher Gedde på Busterud, dør 4.november og begraves 8.november 1889. Dødsårsaken er av dr. Rasch oppgitt til mavekreft. I følge samme kirkebok var han født i Tønsberg i 1825.

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.02.2024 21:10