Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Andreas Melchior Glückstad

Erling Børke sine notater forteller dette om Andreas Melchior Glückstad

 

Øvreige opplysninger:

 

At Undertegnede nu er flyttet til Frederikshald, giver han sig herved den Ære, til alle Vedkommended bahagelige Underretning, at bekjendtgjøre.

A. M. Glükstad
Justitsraad.

 

At min uforglemmelige gode Mand Justitsraad A. M. Glükstad i dag ved en rolig død forlod denne Verden i sit Alders 54de Aar, tilkjendegives herved fraværende Slægt og Venner; frabedende mig al Condolence.

Frederikshald den 9de Febr. 1815

C. E. Glükstad,
Født Mamen.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2023 19:33