Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Ludvig Michael Glückstad

Erling Børke sine notater forteller dette om Ludvig Michael Glückstad.

 

Øvrige opplysninger:

(Fredrikshald den 13de Novbr. Smaal. Amtst.)

Forhenværende Korpsmasjor i 1ste Akershuske Indfanteribrigade, Glükstad, afgik Nat til igaar ved Døden 73 Aar gammel. I sin militære Stilling var Glükstad Ordonantsofficer hos Kong Oskar, og som saadan forrettede han Tjeneste under Højstsammes Besøg hersteds i 1846. Baade af Over- og Underordnede var Major Glükstad meget afholdt. Han indtog blandt sine Kammerater en fremragende Stilling. Inden Kommunen har den Afdøde været overdraget flere Tillidshverv; saaledes har han fra Formandskabsinstitutionens Indførelse i vort Land været Medlem af Kommunebestyrelsen og under denne Tid været Formand og Ordfører. Byen sendte ham en Gang som Repræsentant til Stortinget; ligeledes har den Afdøde været Medlem af Bestyrelsen af Byenens offentlige Laaneindretninger siden disses Oprettelse og lige til sin Død.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 29.01.2024 23:12