Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Christen Dahl Gløersen

 

Kjøper matrikkel 497, Nedre Bankegate 11, på auksjon i oktober 1888 og selger den videre i september 1900.

 

 

Sandynligvis druknet.

En ca. 16 Aar gammel Gut, Søn af Fuldmægtig Gløersen, har været savnet siden Onsdag, da han paa Formiddagen begav sig, som man tror, paa Fjorden for at gaa paa Skøiter. En kjendt Mand tror at have seet han paa Broen ved Elvetiden nævnte Dag. Nogle Fiskere paastaar ogsaa, at de mellem Sauøen og Bratøen ved Middagstider saa en Gut, som de efter Beskrivelsen at dømme, tror var den forsvundne. Noget absolut sikkert Spor har man dog - saavidt vi ved - ikke efter ham; men det er at befrygte, at han er gaaet ud paa daarlig Is i Raak og er druknet. Man har soknet efter ham, men hidtil forgjæves.

Sokninga er selvfølgelig meget paa det uvisse, da man ikke ved, hvor den forsvundne i Tilfælde er faldt i.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 22.03.2023 14:11