Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Christian Grønn

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Christian Grønn

Øvrige opplysninger:

Kjøper matrikkel 355a, Busterudgata 8, på auksjon i mars 1863 og eier den til han dør i januar 1886. Enken selger eiendommen i august 1892.

Læge Hans Christian Grønn hersteds afgik Nat til Fredag pludselig ved Døden efter at have paadraget sig en Forkjølelse under et Sygebesøk i Aremark. Den afdøde var en Søn af Kaptein Ogman Grønn ferstedts og blev født her i Fredrikshald i 1836. Efter i 1865 at være bleven medicinsk Kandidat, virkede han som Marinelæge, ved Rigshospitalet m. m. og nedsatte sig omtr. 1870 som praktiserende Læge her i hjembyen. Christian Grønn var en elskværdig og forekommende Mand, godgjørende mot Fattigfolk og efterlader sig mange Venner.

 

 

 

 

Sist oppdatert 06.03.2023 19:54