Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Christian Harboe Grønn

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Christian Harboe Grønn.

 

Øvrige opplysninger:

At min inderlig elskede Mand, Major paa Vartpenge Hans Christian Harboe Grønn, efter 8 Dages Sygeleie hengik den 7de d. M. til et bedre Liv i sin Alders 64de Aar, efterladende sig 4 Børn, tilkjendegives herved for fraværende Slægt og deeltagende Venner af hans dybtsørgende Enke

Frederikshald, den 13de September 1824.

Bodil Chistine Grønn
født Petersen.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 22.10.2023 12:10