Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Ogman Grønn

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Ogman Grønn.

 

Øvrige opplysnigner:

Eier av matrikkel 362, Busterudgata 17, fra 1836 til desember 1856

Eier av matrikkel 363, Busterudgata 19, fra 1836 til desember 1856

Eier av matrikkel 364, Busterudgata 21, fra 1839 til desember 1856

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.01.2024 17:36