Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Wilhelm Ernst von Hadelen

Erling Børke sine notater forteller dette om Wilhelm Ernst von Hadelen.

 

Øvrige opplysninger:

 

At Enkefrue Frederike sal. Hadeln, fød Stenersen, afgik ved en rolig Død Løverdagen den 6te dennes, Klokken 1 Eftermiddag, efter faa Deges Sygeleie, i sit 59de Aar, tilkjendegives herved for fraværende Beslægtede og Venner af Undertegnede, som hendes Laugværge og Arvings Curator, ifølge testamentarisk Disposition.

Frederikshald, den 11te September 1834

S. Knap.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 03.11.2023 13:15