Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Theodor Julius Hamilton

Erling Børke sine notater forteller dette om Theodor Julius Hamilton.

Øvrige opplysninger:

Eier av matrikkel 248, Skippergata 4, fra før 1965 til han dør i januar 1887.

 

Lodsoldermann og havnefogd Teodor Julius Hamilton dør i følge kirkeboken for Fredrikshald 1878 - 1889 (side 63 nr.5) av hjerneslag den 18.januar 1887.

Dødsfald

Lodsoldermand og havnefoged hersteds, Theodor Hamilton, er i Eftemiddag afgaaet ved Døden i en Alder af 55 Aar. Som Medlem af Tilsynskommissionen for Dampskibene var han ombord i Dampsluppen "Parat", rammedes der af et Slagtilfælde og udaandede paa Stedet.

Thodor Hamilton blev født her i Fredrikshald i 1820 og var den yngste af den ældre Lodsoldermand Lorentz Hamilton tre Sønner. Faderens Assisten ved Lodsoldermands og Havnefogedkontoret blev han som ung Mand i 1846 udnavnt til hans Efterfølger. I over 40 Aar har han altsaa virekt herstedts, en længere Tid end nogen anden offentlig Funktionær. I sine Tjenesteforretninger var den afdøde en duelig og pligtopfyldende Mand, men samtidig forekommende mot Almenheden og derfor meget afgjort. Af sine overordndede var han agtet, og ble han for nogle Aar siden indbudt som Medlem af en kgl. Kommission til ærevision af Lovgivningen om Lodsvæsenet. Uagtet han ikke selv var opdragen ved Søen, følte han varm Interesse for Sømandens Gjerning, og har han i mange Aar været Sømandsforeningens Styrelses Formand, i hvilken Egenskab han ogsaa forrettede paa Generalforsamlingen igaar.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 17.02.2023 20:03