Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
August Hansen

Erling Børke sine notater forteller dette om August Hansen.

 

Øvrige opplysnigner:

 

 

 

 

Kjøper matrikkel 546, Svenskegata2, i janaur 1881 og eier denne til han dør i april 1915. Navnet Borgermestergården har eiendommen fått etter August Hansen.

 

Fredrikshald, 24 Juni.

Dødsfald. Fru Borgermesterinde Susanne Hansen f. Lyche er Tirsdag Formiddag afgaaet ved Døden i Kristiania efter 9 Dages Lungebetændelse.

Budskabet herom vil vække almindelig Sympathi og Beklagelse, thi Afdøde var saavel ved Slægtskab som ved sin Stillng stærkt knyttet til vor By og deltog med megen Interesse og Iver i en Række filantropiske Foretagender, der nu vil komme til at savne hendes aabne haand og varme Hjerte, f. Ex. Dameforenigen og Fattigbespisningen ved Suppekjøkkenet, hvilken sidste væsentlig er kommen istand ved hendes Virksomhed og Initativ; hendes Død vil derfor vække Sorg i vide Kredse, thi hun vandt alles Hjerter ved sin Elskværdighed og Imødekommenhed, ved sin Godhed og Hjelpsomhed.

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.03.2023 17:48