Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Karl August Hansen

Erling Børke sine notater forteller dette om Karl August Hansen.

Øvrige opplysninger:

 

Dødsfald

Generalløitnant Karl August Hansen

afgik ved Døden Nat til Søndag i en Alder af 65 1/2 Aar- Han var født 4de August 1939, blev Generalløitnant den 21. Januar iaar og har i 11 Aar - siden 1. -Jan. 1894 _ været Generalingeniør og Chef for Ingeniørvaabenet. Han gjorde en meget rask Karrière efterat have avanceret til Oberstløitnant og Chef for Ingeniørvaabenets Landeværnsbataljon 23. Jan. 1893, idet han i Løbet af ca. 11 Maaneder avancerede fra Kaptein til Generalmajor. - Hvad hans militære Løbebane forøvrigt angaar, kan oplijes, at han var Officer fra 3. Aug. 1862, blev Premierløitnant i 1867 og Kaptein i 1886. Han havde altsaa været Officer i 24 Aar, før han blev Kaptein. Dengang gik det nelig ikke saa raskt med at avancere til Kaptein som nu.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 03.02.2022 17:01