Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Petter Samuel Hansen

 

Kjøper matrikkel 51 & 52, Borgergata 32, i desember 1897, selger den til Bernhard Christiansen i juni 1912.

 

 

Halden 25. august.

Dødsfald.

En av byens ældste handelsborgere fhv. kjøpmand P.S. Hansen er avgaat ved døden.

Avdøde begyndte i sin tid paa Kongens brygge med stentøi og lær. Siden kjøpte han gaard paa hjørnet av Adelgaten og Borgergaten. Saa holdt han op med foretningen en ganske kort tid, men trivedes ikke med det, hvorfor han bygget det nuværende Fredrikshalds glasmagasins gaard, hvor han drev forretning til han paa grund av fremskreden alder solgte den. Senere har han levet helt tilbaketrukket.

Det som mest karkteriserte han som forretningsmand var, at han søkte gode forbindelser, som skaffet ham gode solide varer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 23.03.2023 13:54