Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Jens Edvard Hjorth

Erling Børke sine notater forteller dette om Jens Edvard Hjorth.

 

Øvrige opplysninger:

 

 

Fredrikshald d. 14de Juni.

I Tirsdags stededes til Jorden Major Hjorth, født i Eidsberg 1794, Veteran fra Krigen 1814; han havd blandt andet deltaget i Kampen ved Fetsund, hvilket Sted han for to Aar siden var oppe forat gjense. I Midten af næste Maaned vilde han have fyldt sit 85de Aar. Begravelsen foregik med stor Pomp. Fulgt af Venner og Kjendinge til Graven sænkedes Kisten ned, medens der samtidig affyredes to Gevæsalver over ham. Hr. Pastor Foltmar, en gammel Ven af den Afdøde, hodlt Ligtalen og tog ved Graven det sidste Farvel med ham. Kapt. Vagtmester Zrvilgmeier bar den Afdødes Orden.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 04.02.2022 19:17