Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Andreas Holmsen

Erling Børke sine notater forteller dette om Andreas Holmsen.

Øvrige opplysninger:

 

Eier av matrikkel 587 & 588, Urtegata 2, fra april 1854 til mai 1860.

I Lørdags, skriver Fredrikshalds Tilskuer for 24de Decbr., afgik en af Byens ældste Embedsmænd, Ritmester Holmsen, ved Døden. Født 1790 i Enebak, hvor hans Fadeer var Prorietær, blev han i 1810 udnævnt til Løitnant og var udner Krigen placeret som Artilleriofficer først ved Onstad Sund og senere paa Kongsvinger indtil i November 1814. I 1817 gik han over i Kavalleribrigaden, hvor han forfremmedes til Ritmester og Eskadronschef, og i 1851 udnævntes han til Postmester paa Fredrikshald, i hvilken Stilling han forblev indtil 1859. Gift 1812 med Frøken Wangensteen oplevde han 1862 den sjeldne Familjeglæde at kunne holde Guldbryllup. Hans Hustru overlever ham tilligemed 7 Børn, 4 Sønner, som alle ere Embedsmænd, og 3 Døtre. Holmsen har i alle Embedsstillinger nydt almindelig Agtelse for sin redelige og humane Karakter i sit gode Hjerte.

 

 

 

 

Sist oppdatert 29.03.2023 19:17