Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Fredrik Johannes Gottfried Klem

Erling Børke sine notater forteller dette om Fredrik Johannes Gottfried Klem.

Øvrige opplysninger:

 

En af Byens ældste Fotografer, Fredrik Klem, er første Nytaarsdag afgaaet ved Døden.

Afdøde, der var dansk af Fødsel, hvade i mange Aar sit bekjendte gode Atelier i egen Gaard, hjørnet af Pilestrædet og Universitetsgaden, indtil han for noegen Tid siden overdrog Forretningen til en yngre Mand.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 05.02.2022 16:12