Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Mauritz Gleerup Klem

Erling Børke sine notater forteller dette om Mauritz Gleerup Klem.

 

 

Pige-Institut.

Til Underretning for de ærede Forældre, der have villet betroe mig deres Pigebørn til Underviisning, bekjendtgjøres, at Institutet til Høsten vil træde i Virksomhed. De, der fremdeles maatte ønske deres Børn optagen i Instiitutet, vilde behage at henvende sig til Kjøpmand D. Rasch, hos hvem Prospectus til samme er nedlagt.

Mauritz G. Klem,
Canditat i Theologien.

 

 

 

Af Studenter fra 1831, der altsaa iaar kan feire 60 Aars akademisk Jubilæum er endnu 22 i Live, deriblandt Fultmægtig Jens Hjorth (f. 11/11 1812) og Prokurator Lyche (f. 6/3 1814) hersteds. Af de øvrige kan mærkes fhv. Sorenskiver Alsing, de to Fredrikshaldensere M.G. Klem og fhv. Skattefoged Schultz, samt fhv. Statsminsiter Sibbern.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.11.2023 17:31