Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Christian August Krebs

Erling Børke sine notater forteller dette om Christian August Krebs.

 

Øvrige opplysninger:

 

Forhenværende Sorenskriver i Ide og Marker Sorenskriveri Christian Ausust Krebs er Nat til Søndag afgaaet ved Døden efter nogen Tids Sygeleie.

Den afdøde var født i 1808, tog juridisk Embedseksamen i 1833 og udnævntes i 1840 til kongelig Fuldmægtig og til Sorenskriver i indre Sogn 1846, hvorfra han forflyttedes hit i 1859. Ide og Marker Sorenskriverembede indehavde han derpaa i over 30 Aar, indtil han den 18de Oktober 1890 paa Ansøgning ble medelt Afsked.

 

 

 

 

Sist oppdatert 14.09.2022 19:34