Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Bernt Christopher Lange

Erling Børke sine notater forteller dette om Bernt Christopher Lange.

 

Øvrige opplysninger:

 

Auctioner.

Efter Skifterettens Reqvisition afholdes Onsdagen den 4de September førstkommende og paafølgende Dage, om Eftermiddagen Kl.2, offentlig Auction i afdøde Kjøbmand Langes Gaard her i Byen over de Stervboet tilhørende Løsøre-Efekter, bestaaende af Sølv, Meubler af forskjelligt Slags, Kjøkkentøi af Kobber, Messing, Lin, Blik og Jernfang, Steentøi, Sengeklæder, Linned og Dækketøi af fortrinlig Godhed, Køer, Heste, Kjøreredskab m. m. Lysthavende indbydes at møde paa Auctionsstedet, hvor Conditionerne opgives.

Frederikshald, den 22de August 1822.

Svensen.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.10.2023 13:51