Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Rasmus Abilgaard Leganger

Erling Børke sine notater forteller dette om Rasmus Abilgaard Leganger.

 

Øvrige opplysninger:

At min Søn. Thomas Stang Leganger, døde Onsdagen den 10de dennes, bekjendtgjøres herved sørgeligst for Beslægtede og Venner.

Frederikshald, den 12te August 1836.

R. Leganger.

 

At vi fra dette Aars Begyndelse ere komne overens om at drive den, af os hidtil, førte Handel for fælles Regning under Firma Rs. Leganger & Søn, give vi os herved den ære at bekjendtgjøre for dem, med hvem vi maatte staae i Forbindelse.

Frederikshald den 1ste Januar 1837

R. Leganger - G. Leganger

 

Bekjendtgjørelser.

Ifølge derom til Magistraten indløben Meddelelse har dette Stæds Formandskab valgt:

til Ordfører Kjøbmand R. Leganger og til Vise-Ordfører Sognepræst Riddervold, hvilket herved kundkjøres.

Frederikshald, den 10de April 1837.

I Byfogdens Fraværelse
B. N. Knap.

 

Herved bekjendtgjøres for fraværende Familie og Venner, at min elskede Mand, Kjøbmand R. Leganger, borkaldtes fra mig den 12te dennes, i sin Alders 66de Aar.

Frederikshald, den 20de Mai 1842.

E. C. Leganger,
fød Stang.

 

 

 

 

 

At jeg, ifølge kongelig naadigst Bevilling, hensidder i uskiftet Bo efter min sal. Mand Kjøbmand R. Leganger og indtil videre fortsætter min afdøde Mands Virksomhed under samme Firma, som hidtil, og under Bestyrelse af min Søn G. Leganger, undlader jeg ikke herved at bekjendtgjøre

Frederikshald, den 20de Mai 1841

E. C. Leganger,
fød Stang

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.11.2023 18:37