Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Carl Georg Lorange

Erling Børke sine notater forteller dette om Carl Georg Lorange.

 

Fredrikshald, 14 Juli 1894

Dødsfald. Grosserer Carl Lorange er efter længre Tids haabløst og smertefuldt Sygeleie Nat til igaar afgaaet ved Døden i Kristinaia i en Alder af 52 Aar.

Allerede tidllig opgav afdøde sin Stilling som Skibsfører for at indtæde i Firmaet Lorange Sønner, der i han havde en energisk og dygtig Chef. I Besiddelse af en livlig Aand og omfattende Kundskaber virkede han tiltrods for, at en ondartet Benskade i de senere Aar gjorde ham til Krøplng, med usvækket Aandskraft og Elasticitet , indtil nu et andet Onde stødte til og bortrev ham endnu i den bedste Alder.

Afdøde, som i en Periode var Medlem af Formandskabet og senere af Repræsentantskabet, var beskjælet af en levende Interesse for Byens Ve og Vel, og vandt ved sit vindende og hjertevarme Væsen en stor Vennekreds, der har taget inderlig Del i hans tunge Prøvelser.

I sit Ægteskap med sin for flere Aar siden afdøde Hustru Olga, f. Wiel havde afdøde tre Sønner, hvoraf den ældste og den yngste overlever ham.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 06.02.2022 13:00