Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Georg Fredrik Lorange

Erling Børke sine notater forteller dette om Georg Fredrik Lorange.

 

Øvrige opplysninger:

 

Dødsfald. En gammel Byens Borger Hr. Georg Lorange afgik ved Døden 1ste Juledags Morgen, 76 Aar gammel. Afdøde drev i tidligere Dage Skibsbyggeri sammen med Broderen Hans Lorange i Firma H. & G. Lorange. Senere kjøbte han Eiendommen Mørvigen i Berg, hvor han boede i det sidste.

Grosserer Lorange deltog i den Tid, han boede her i Byen, adskillig i de kommunale Gjøremaal og var i længre Tid Medlem af Formandskab og Repræsentantskab. Hans Navn er ogsaa knyttet til Fredrikshalds Kanalanleøg, for hvilket han i høi Grad interesserede sig, og til hvis Realisation han medvirkede.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 06.02.2022 13:34