Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Georg Fredrik Lorange

Erling Børke sine notater forteller dette om Georg Fredrik Lorange.

 

Øvrige opplysninger:

Hr. G. Lorange har solgt Gaarden Tøien i Høland til en Drammenser for 25,000 Spd. Lorange kjøpte samme for omkring et Snes Aar siden for 9000 Spd.

 

Beretningen om Hr. Loranges Salg af sin Gaard Tøien var af os forhastet, da Handelen endnu ikke er afgjort.

 

 

 

 

Dødsfald. En gammel Byens Borger Hr. Georg Lorange afgik ved Døden 1ste Juledags Morgen, 76 Aar gammel. Afdøde drev i tidligere Dage Skibsbyggeri sammen med Broderen Hans Lorange i Firma H. & G. Lorange. Senere kjøbte han Eiendommen Mørvigen i Berg, hvor han boede i det sidste.

Grosserer Lorange deltog i den Tid, han boede her i Byen, adskillig i de kommunale Gjøremaal og var i længre Tid Medlem af Formandskab og Repræsentantskab. Hans Navn er ogsaa knyttet til Fredrikshalds Kanalanleøg, for hvilket han i høi Grad interesserede sig, og til hvis Realisation han medvirkede.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 11.01.2024 14:00