Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Carl Maag

Erling Børke sine notater forteller dette om Carl Maag.

 

Bekjendtgjørelser.

Vi Underskrevne have fra idag associeret os for under Firma Maag Et Mamen at drive Trælast og anden Varehandel samt at udføre de Kommissionsforretninger, vi maatte blive beæret med.

Frederikshald,d en 1ste Januar 1841.

Caarl Maag - C. A. Mamen.

 

Bekjendtgjørelser.

De af os under Firmaet "Maag & Mamen" førte Forretninger overtages fra idag af Hr. Carl Maag alene, der inddrager visse i den af ham i eget Navn førte Handel og overtager Fællesskabets Aktiva & Paaisva.

Frederikshald, den 22de Octbr. 1842

Carl Maag - C. A. Mamen.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 08.12.2023 17:19