Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Dines Klein Mamen

Erling Børke sine notater forteller dette om Dines Klein Mamen

 

Øvrige opplysniger:

Var eier av matrikkel 544, Svenskegata 3, fra 1826 til han måtte melde opbud i 1842.

 

-En av vore drivtige Trælasthandlere, Hr. Statskapitain Mamen, har i disse Dage maattet friste den haarde Skjæbne at opgive sit Bo. Omendskjøndt Boets Status skal vise et Overskud af Aktiva, er det vel at befrygte, at der alligevel vil blive Underballance, naar faste Eiendomme, i disse pengeløse Tider og under den Flauhed der hersker i al Omsætning og Rørelse, skulle realiseres. Den i flere Aar herskende Mangel paa Adgang til Laan mod billige Renter paa faste Eiendomme og mod moralske Garantier, har tilintetgjort mangen virksom Mands Formue. Den høie private Diskonto har opslugt og vil opsluge Alt, hvis ikke nærværende Storthing snart kommer med kraftilg Hjelp. Det er sørgeligt, at nu en af Stedets større Virksomheder maa ophøre, hvorved flere Familier og mange Mennesker blive brødløse; og dobbelt tungt og krænkende maa det være for Manden selv, naar han nu i en fremrykkende Alder og med en talrig Familie, ser sig fra Velstand udsat for Næringssorger.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.12.2023 13:46