Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Marcu Rosenkrantz Mamen

Erling Børke sine notater forteller dette om Marcus Rosenkrantz Mamen.

 

Øvrige opplysninger:

 

 

 

Fredrikshald, 28de Decbr. 1893

Infanterikaptein Marcus Rosenkrantz Mamen, en af Hærens ældste Kapteiner, er inat afgaaet ved Døden paa sin Gaard Ourødv ved Tistedalen. Kaptein Mamen var Søn af Grosserer og Stadskaptein Dinès Mamen hersteds. Født i 1821 blev den afdøde Officer i 1842 og Kaptein i 1864, først i 1 ste Brigade, senere i 2den Brigade. Efter sin Hustrus Fosterfader Grosserer Georg Leanger arvede Kaptein Mamen for en Snes Aar siden Gaard Ourød, hvor han senere har boet. Kaptein Mamen var Ridder af Sværdordenen og af den preussiske Kroneorden.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 31.12.2023 17:53