Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Johan Petter Norsted

Erling Børke sine notater forteller dette om Johan Petter Norsted.

 

Øvrige opplysninger:

 

Dødsfald.

Efter omtrent 10 Aars kjæligt Ægteskab blev det min tunge Lod sørgeligst at bekjendtgjøre for fraværende Slægt og Venner, at min elskede Mand, Kjøbmand Johan Peter Nordsted, den 4de Dennes afgik ved en stille og rolig Død. i sit 33te Aar, efter faa Timers Sygeleie. Fire uforsørgede Børn beklage med mig Savnet af en kjærlig Fader og Ægtemage.

Frederikshald, den 9de September 1834.

Karen sal. Norsted,
født Printz.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 03.11.2023 14:03