Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Carl Olsen

 

Kjøper matrikkel 39, Torget 5, i juni 1876 og eier denne til han dør i september 1900. Da enken dør blir eiendommen overtatt av døtrene Alma, Olga og Dagny Olsen i 1927

 

Dødsfald.

Grosserer C. Olsen hersteds afgik inat ved Døden i en Alder af ca. 66 Aar.

Afdøde drev i længre Tid en Bagerforretning, som han ovedrog til Hr. Skaug, efterat han selv hadde begyndt en Trælastbedrift, ligesom han ogsaa drev Kulforretning. Hr. Olsen arbeidede sig efterhaanden op til at bli en af Byens betydelige Forretningdrivende og var han en agtet og anseet Mand.

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1890 - 1906 (side 82 nr.97) finner vi grosserer Carl Olsen død den 26.september 1900. Dødsårsaken er oppgitt til hjerteslag. I følge samme kirkebok var han født i Skiptvet i 1833.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.03.2023 18:51