Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Olaus Olsen

 

Kjøper matrikkel 469a, Rødsbergs plass7, i april 1885, selger eiendommen i januar 1916.

Kjøper matrikkel 477a, Rødsbergs plass 5, på auksjon i april 1872 og selger den i august 1885. Kjøper den på nytt i august 1894 og selger den i juni 1895. Kjøper den for tredje gang i januar 1899, selger eiendommen så i november 1918.

 

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 22 nr.20, forteller at fhv. konstabel Olaus Olsens hustru Maren Oslen dør 28. april og gravlegges 6. mai 1910. Bosted er var dal Parkevien. Doktor Tandberg har oppgitt dødsårsaken til Canserventric. I følge samme kirkebok var hun født i Berg i 1838.

 

Kirkeboka for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 114 nr.3, har innskrevet enkemann og fhv. konstabel Olaus Olsen i Violgata 1 som død 8. januar og gravlagt 13. januar 1923. Dødsårsaken er av doktor Tandberg oppgitt til alderdomssvekkelse og bronchit. I følge samme kirkebok var han født i Berg 16. oktober 1841.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.03.2023 22:45