Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Carl Fredrik Hansen Rasch

 

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 45 nr.7, dør prambygger Carl Fredrik Raschs hustru Caroline Emilie Rasch i Rebslagergaden 13. februar og begraves 18. februar 1915. Dødsårsaken er av dr. Tandberg oppgitt til Infuenzaen. I følge samme kirkebok var hun født i Fredrikshald i 1832.

 

I kirkeboken for Fredrikshald for perioden 1907 - 1925, side 65 nr.7, finner vi enkemann og forhenværende prambygger Carl Fredrik Rasch i Rebslagergaten død 22. januar og begravd 29. jnauar 1918. Dr. Tanberg har oppgitt dødsårsaken til Canser Ventric. I følge samme kirkebok var han født i Fredrikshald 4.september 1828.

 

 

 

 

Sist oppdatert 22.01.2023 23:17