Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Bernt Grube Schlytter

Erling Børke sine notater forteller dette om Bernt Grube Schlytter.

 

Øvrige opplysninger:

 

 

Dødsfald. Efter nogen Tids haabløs Sygdom er fhv. Grosserer B. G. Schlytter i Tirsdag afgaaet ved Døden. Afdøde sad i sin Tid i en Stor Virksomhed og var Deltager i flere kommercielle Foretagender, men rammedes saa af den økonomiske Misère, der fulgte paa Øhrskatastrofen, og levde sine sidste Aar i en tilbagetrukken Stilling. Saavel hans mange private Venner som ellers enhver, med hvem han har staaet i Forbindelse, vil mindes ham med Kjærlighed og Deltagelse.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.02.2022 20:02