Forsiden
Matrikkelnummer
Gatenavn
Bygninger
Valgmantall 1817
Søkeside
Linker
Om Frhald.no
Hans Holst Schytte

Erling Børke sine notater forteller dette om Hans Holst Schytte.

 

Øvrige opplysnigner:

Dødsfald.

At det algode Forsyn ved Døden berøvede mig min inderlig elskede Kone, Caroline Mathilde, født Wiel, den 28de f. M., efter faa Dages Sygeleie og under min Fraværelse paa en Forretningsreise, er det herved min sørgelige Lod at bekjendtgjøre for fraværende Slægt og Venner.

Frederikshald, den 11te Mai 1843.

H. H. Schytte.

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 07.01.2024 22:26